7 tips voor Persoonlijk Leiderschap

Ralph Nader zei ooit “De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.”

1. Relatie voor inhoud
Negen van de tien keer dat een project traag verloopt, mislukt of dat de doelstellingen niet worden gehaald is omdat het stuk loopt op de relatie. Terugkomend op de vraag ‘wat nu?’: Begin elke meeting met een rondje ‘hoe zit iedereen erbij’, waarbij eerst het persoonlijke wordt gedeeld en daarna pas op de inhoud van het project/agendapunt wordt ingegaan. Dit kost op korte termijn tijd, maar verdien je definitief terug op de lange termijn;

2. Jouw persoonlijke kleur
Wie ben je? Wat is je bestaansrecht? Welke overtuigingen heb je over het leven? Wat wil je bereiken? Wat wil je toevoegen? Belangrijke vragen om te beantwoorden voor jezelf. De weg naar Persoonlijk Leiderschap begint bij jezelf, bij het beantwoorden van dit soort vragen. Het maakt dat je impact hebt, niet vanuit gezag maar vanuit authenticiteit. Investeer in je eigen persoonlijke ontwikkeling en die van je medewerkers; veel professionals zijn echte toppers in hun vakgebied. Echte groei zit niet in het nog beter worden als inhoudelijk specialist, maar meer in de breedte, de persoonlijke ontwikkeling;

3. Positieve eigenschappen in de spotlights
Breng goede, gezonde en positieve voorbeelden van medewerkers in the spotlights. Maak het zichtbaar, dit kan bijvoorbeeld door het in vergaderingen te benoemen. De medewerker(s) die het betreft zullen hier van groeien. Bovendien wordt met dit voorbeeld stellen duidelijk wat belangrijk is en wat het management verwacht;

4. Focus op het beïnvloedbare deel
Richt je meer op het proces dan op het resultaat. Zoals veel topsporters ons leren is dat je op het resultaat weinig invloed hebt. Dat is vaak afhankelijk van veel factoren. Door je te concentreren op je taak wordt je efficiënter en richt je je op het “beïnvloedbare deel”;

5. Wees mateloos geïnteresseerd
Als leider is het belangrijk dat je het vuurtje in je medewerkers aanwakkert/brandend houd, net als bij de barbecue. Dat klinkt misschien soft, maar deze nieuwe aanpak is harder dan de oude. Hij vraagt immers meer van jou én je medewerkers. Wees mateloos geïnteresseerd in wat je medewerkers drijft en waar hun potentieel zit. Geef hen de ruimte dingen zelf te regelen en geef feedback. Stel de ander (open) vragen waarop je het antwoord niet al kent. Ga een relatie aan op basis van nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling voor de ander.

6. Neem tijd voor jezelf voor stilte en reflectie
De meeste leiders hebben een overvolle agenda waarbij ze van de ene vergadering naar het volgende overleg vliegen. Er is geen ruimte voor reflectie. ‘’In stilte – in de meditatie – ontstaan inspiratie en creativiteit’’ zegt Herman Wijffels in een interview. Geef jezelf na elk overleg 5 min om te reflecteren.

7. Vier behaalde resultaten!
Het is belangrijk om stil te staan bij behaalde resultaten, klein en groot. We hebben vaak de neiging om alsmaar door te hollen. Stilstaan en vieren dat je een (tussen)doel samen met je team bereikt hebt. Dat geeft voldoening, zelfvertrouwen en rust in de hectiek van de werkdruk.