Preventieve aanpak: omgaan met werkstress

Heeft uw medewerker last van werkstress? Laat deze medewerker de laatste tijd kort en frequent verzuim zien? Ons preventieve programma ‘omgaan met werkstress’ bestaat uit 5 individuele sessies van anderhalf uur, met als doel het herkennen en reduceren van werkstress. Werknemers krijgen methoden aangeleerd om te ontspannen en stress te reduceren. In het programma worden tevens de onderliggende patronen onderzocht die de werkstress veroorzaken.

Voor wie
Dit programma is voor werknemers die last hebben van werkstress en daardoor niet goed kunnen functioneren, zoals bijvoorbeeld professionals,

1.) die kort en frequent ziek zijn, vaker dan 3 keer per jaar. Onderzoek wijst uit dat kort frequent verzuim in 50% van de gevallen langdurig verzuim oplevert;

2.) die stress en druk ervaren als gevolg van veranderingen door reorganisaties of overnames en het lastig vinden om met veranderingen om te gaan;

3.) die fysieke, emotionele of mentale klachten ervaren als gevolg van werkstress.