7 tips voor meer balans tussen werk & prive

1. Ga het gesprek aan. Het is een algemene tip, maar wel het allerbelangrijkst. Er kan allerlei beleid ontwikkeld worden, maar op het moment dat het niet aansluit bij de behoefte van uw medewerkers, is het helemaal niet effectief. Dus ga echt de dialoog aan, in alle openheid, met uw medewerkers omtrent de behoefte op het gebied van werk-privé balans en de zorgtaken die ze hebben.

2. Zorg voor medewerkers levert op! Ziet u de zorg voor uw medewerkers als een kostenpost of iets dat u oplevert? Organisaties die uitgaan van het laatste,blijken een lager verzuim te hebben, minder verloop (4% in plaats van 6%) en een hoger aandeel vrouwen in topposities (19% in plaats van 11%). Verander uw mindset!

3. Langer vaderschapsverlof. Sinds kort krijgen de medewerkers van de bank ING een maand betaald vaderschapsverlof. In Nederland lopen we nog wat achter in vergelijking met de rest van Europa. Een vader krijgt 2 dagen verlof, waar de Europese Commissie plannen maakt om dit te vervijfvoudigen. Het blijkt dat vaderschapsverlof heel goed werkt in het bonden met de eigen familie, voor het ontlasten van de partner, als ook dat de werknemer helemaal fris en fruitig en vol energie weer aan het werk kan gaan. In Zweden is vaderschapsverlof van 3 maanden heel normaal…

4. Mantelzorgbeleid. Denkt u als werkgever na over mantelzorg en gaat u in gesprek met uw medewerkers wat daarvoor nodig is? Het kan best zijn dat u daar een X aantal vrije dagen voor benoemd. Een voorbeeld van de Gemeente Amsterdam is dat als een werknemer vakantiedagen over heeft, dat deze die kan weggeven aan iemand die mantelzorgtaken heeft. Dit versterkt de onderlinge samenhang

5. Flexibel werken. Als we kijken naar de zorg voor kinderen, dan is het heel belangrijk, om flexibel te kunnen werken. Dit houdt in dat er ruimere arbeidstijden zijn en dat er af en toe thuis kan worden gewerkt. Dit gaat allemaal in overleg met de werkgever, en dat draagt wel bij aan de werk-zorg balans.

6. Inzicht in verlofregelingen. Binnen veel organisaties hebben medewerkers totaal geen idee hoe verlof is geregeld. Dit wordt niet gecommuniceerd en zelfs ook niet inzichtelijk gemaakt. Een tip is om dit transparant te maken, zodat dit makkelijk in te zien is voor de werknemer. Het gaat dan om zowel wettelijke verlofregelingen als maatwerk dat met de werknemer wordt afgesproken.

7. Ondersteuning van moeders. Faciliteer ondersteuning en begeleiding voor vrouwen die kort geleden zijn bevallen. Dit kan zowel op emotioneel als fysiek niveau, dus met sporten bijvoorbeeld. Dit helpt enorm om moeders met jonge kinderen een frisse start te geven en zich fit te voelen, wat zich ook vertaalt in de prestaties. Of kinderopvang op het werk. Door dit te faciliteren op het werk, voelt het ook niet alsof de afstand te groot is met het privéleven. Mocht dit niet te realiseren zijn, dan is een bijdrage voor kinderopvang ook toepasbaar.