7 tips vitale medewerkers

1. Geef medewerkers de ruimte om hun passie te delen op het werk. Op het moment dat je meer tijd besteed aan je passie, ben je positiever, heb je meer zelfvertrouwen en voel je je vitaler. Organiseer bijvoorbeeld 1 keer per maand een workshop, training of presentatie waarbij deze medewerker meer kan delen over zijn passie;

2. Faciliteer en stimuleer creativiteit en nieuwe ideeën. Organiseer bijvoorbeeld 1 keer in de 3 maanden een brainstromsessie omtrent een bepaald onderwerp. En nog belangrijker: organiseer de follow-up. Niets is dodelijker als er geen follow-up van goede ideeën komt;

3. Meer zelforganisatie; geef medewerkers, waar mogelijk, meer verantwoordelijkheid. De dagelijkse praktijk is tegenwoordig minder voorspelbaar. Organisaties moeten flexibel, zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen. Meer verantwoordelijkheid zorgt er voor dat medewerkers vaak een stap harder lopen en meedenken;

4. Investeer in persoonlijke ontwikkeling; veel professionals zijn top op hun vakgebied. Echte groei zit niet in het nog beter worden als inhoudelijk expert, maar meer in de breedte, de persoonlijke ontwikkeling;

5. Breng goede, gezonde en positieve voorbeelden van medewerkers in the spotlights. Maak het zichtbaar, dit kan bijvoorbeeld door het in vergaderingen te benoemen. De medewerker(s) die het betreft zullen hier van groeien. Bovendien wordt met dit voorbeeld stellen duidelijk wat belangrijk is en wat het management verwacht;

6. Richt je meer op het proces dan op het resultaat. Zoals veel topsporters ons leren is dat je op het resultaat weinig invloed hebt. Dat is vaak afhankelijk van veel factoren. Door je te concentreren op je taak wordt je efficiënter en richt je je op het “beïnvloedbare deel”;

7. “Relatie voor inhoud”: 9 van de 10 keer dat een project traag verloopt, mislukt of doelstellingen niet worden gehaald is omdat het stuk loopt op de relatie. Begin elke meeting met een rondje “hoe zit iedereen erbij”, waarbij eerst het persoonlijke wordt gedeeld en daarna pas op de inhoud van het project wordt ingegaan. Dit kost op korte termijn tijd, maar verdien je definitief terug op lange termijn.