Persoonlijk Leiderschap

Bij de overheid en gemeenten zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen. De rol van de ambtenaar verandert en van uw medewerkers wordt meer eigen regie, zelforganisatie, eigen verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid verwacht. In onze training Persoonlijk Leiderschap gaan wij hier op in.

Opzet:
In een driedaagse training worden deelnemers uitgenodigd te werken aan een vooraf gesteld leerdoel.
Concreet kunnen medewerkers de volgende leervraag hebben:
1. Hoe ga ik om met verandering?
2. Hoe vind ik een balans tussen sturen en ruimte geven (delegeren, zelforganisatie en loslaten)?
3. Hoe geef ik invulling aan eigen verantwoordelijkheid ?
4. Hoe ga ik om met de druk en stress die nieuwe vormen van organiseren met zich mee brengt?

Vanuit de theorie worden ervaringsgerichte oefeningen aangeboden en is er ruimte voor reflectie. Tussen de trainingsdagen zit ongeveer 3 a 4 weken, zodat men met gerichte opdrachten kan oefenen in de praktijk. De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers, zodat er voldoende tijd en ruimte is om ook individueel de diepte in te gaan.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze training ‘Persoonlijk leiderschap’.