Mentale Veerkracht

Open werkplek

Het nieuwe werken is gebaseerd op open werkplekken.

Open werkplekken en kantoortuinen bieden voordelen, maar hebben ook nadelen. Er zijn bijvoorbeeld beduidend meer afleiders. Het blijkt dat medewerkers in een kantoortuin, meer stress ervaren en minder geconcentreerd en gemotiveerd zijn. Het werken in een kantoortuin zorgt voor 86 minuten per dag aan productiviteitsverlies. Daarnaast worden tot wel 50 procent meer fouten gemaakt door deverschillende vormen van afleiding.

Wat is onze oplossing?

Wij hebben een training ontwikkeld die gericht is op het behouden van focus. Met andere woorden, je concentratie op een juiste manier inzetten en behouden. De visie die achter deze training schuil-gaat, komt uit de topsport. In de training richten we ons op de aandachtscirkels. Deze worden onder andere door topcoaches gebruikt en is een vast onderdeel van een verplichte training binnen de Nationale Politie.

Opzet training

Dagdeel 1:
1. (H)erkennen van afleiders
2. Inzicht krijgen in gedachten
3. Omgaan met de methodiek

Dagdeel 2:
1. Delen van opgedane ervaringen
2. Terugkoppelen van de theorie
3. Oefenen van complexe situaties met acteurs

Dagdeel 2 wordt drie weken na dagdeel 1 aangeboden, zodat de behandelde stof eerst in praktijk kan worden geoefend. De groepsgrootte is max. 8 deelnemers. Meer weten over onze training? Neem nu contact op