24-uurs programma

DE BASIS VAN EEN VITAAL TEAM IN 24-UUR

U wil de organisatie strategie & visie implementeren in een team. U wil dit door uw team handen en voeten laten geven. U wil het eigenaarschap binnen het team ontwikkelen en komen tot zelfsturing. Misschien wilt u stappen in de teamontwikkeling zetten zodat er vanuit talent samengewerkt wordt. Om zo maar eens wat redenen te noemen waarom u mogelijk een ‘heidag’ overweegt.

Een ‘heidag’ werkt niet

Kent u dat? Een werkdag is net iets te kort om met elkaar écht iets te kunnen realiseren en in gang te zetten. Twee dagen is vaak te lang. Bij de tweede dag is de energie op en haken mensen af en missen de scherpte om nog echt stappen te kunnen zetten. Bovendien heeft u misschien wel van die ‘leuke en inspirerende teamdagen gehad’ waarbij de impact laag was en iedereen de volgende dag verder ging zoals ze gewend waren.

In vijf stappen kan er écht iets veranderen

Wat kunt u doen? Weleens een 24-uurs overwogen? Tijdens een compacte 24-uur begeleiden wij u en uw team met het realiseren van de vooraf gestelde doelen. Vervolgens organiseren en begeleiden we ook de borging en opvolging van de uitkomsten van de 24-uurs.

Impact als resultaat

Na afloop van de 24-uurs zult u zien dat uw team haar doelen helder heeft, een actieplan heeft en ervoor gaat. Wat dat uiteindelijk is hangt af van wat u wilde bereiken.
Bijvoorbeeld:
- Het team heeft een visie en de strategie om daar te komen ontwikkeld.
- Het heeft elkaars talenten en de kracht van het team leren kennen en de verbinding gelegd
met de organisatie/team doelen.
- Er is een sfeer ontstaan waarin ruimte is voor kansen en mogelijkheden en elkaar positief
kritisch benaderen.

24 uurs stroomschema_nieuw (2)