VITAAL OF NIET-VITAAL: WAT VOOR ORGANISATIE WIL JE ZIJN?!

7 juni 2017
VITAAL OF NIET-VITAAL: WAT VOOR ORGANISATIE WIL JE ZIJN?!

Bijdrage van Cees Stegenga, senior coach/psycholoog Pawlik

Niet-vitaal/burn-out 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 Vitaal

Vitaliteit en burn-out liggen op 鳬n lijn. Burn-out vormt daarbij de ene pool en vitaliteit de andere. Bij niet-vitale organisaties zijn er meer medewerkers die kampen met burn-outverschijnselen, ligt het ziekteverzuim hoger, is de motivatie lager en is het werkplezier minder. Hoe kun je nu voorkomen dat medewerkers overbelast raken? Anders gesteld: wat kun je als organisatie doen om vitaliteit te versterken bij de medewerkers? En waarom zou je daarin willen investeren?

Wat is vitaliteit eigenlijk?

Vitaliteit betekent levensenergie, levenskracht.
Een vitale organisatie creert een werkomgeving waarin medewerkers gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk zijn.
Vitaliteit wordt bepaald door de volgende elementen:
lichamelijke conditie
mentale fitheid/veerkracht
cultuur van de organisatie (sfeer onderlinge vertrouwen onderlinge samenwerking)
voldoening in het werk de mate waarin er ruimte is voor de drijfveren, het potentieel en autonomie
Voor alle duidelijkheid: een organisatie wordt niet vitaler door medewerkers een gezonde lunch en een sportschoolabonnement aan te bieden. Dat is vrijblijvend en slechts 鳬n aspect van vitaliteit.

Waarom investeren in vitaliteit?

Vitaliteitsprogramma痴 zijn een onderdeel van duurzame inzetbaarheid en hebben grote voordelen:
medewerkers voelen zich meer in balans en zijn gezonder
meer werkvermogen, werkplezier en motivatie
het ziekteverzuim daalt
medewerkers voelen zich meer betrokken en gaan ook makkelijker mee met veranderingen
klanten zijn meer tevreden en er is klantengroei
een aantrekkelijker imago als werkgever

Wat kun je als organisatie doen om vitaliteit te versterken?

Als je serieus werk wilt maken van vitaliteit, is de slagingskans veel groter als het aansluit bij de visie en missie van de organisatie en het een wezenlijke bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast is het essentieel om de medewerkers er vanaf het begin maximaal bij te betrekken.

Er zijn 4 stappen te zetten om vitaliteit in de organisatie te versterken:
Analyse van het vitaliteitsniveau van medewerkers en organisatie aan de hand van diagnostische tools zoals interviews, vitaliteitsmonitor en cultuurscan.
Samenstellen van het vitaliteitsprogramma. Op basis van de analyse en de ambitie van het bedrijf wordt er een vitaliteitsprogramma opgesteld. Mogelijke onderdelen zijn stressmanagement, vitaliteitsdagen, leefstijlprogramma痴, events en leiderschapsprogramma痴.
Er wordt gebruik gemaakt van een bewezen aanpak om medewerkers op diverse manieren in beweging te krijgen.
Meten en verduurzamen. Door structureel programma痴 te evalueren, krijgen medewerkers en het management feedback over de behaalde resultaten en de ontwikkelpunten..
Mocht je naar aanleiding van dit blog vragen hebben of benieuwd zijn naar onze aanpak van vitaliteit, dan kun je me mailen cstegenga@pawlik.nl of bellen op 06 53154961.