Innoveren gaat beter zonder “gaten” in de organisatie

10 mei 2017
Innoveren gaat beter zonder “gaten” in de organisatie

Ook in Nederland is het gemeengoed. Als het om innoveren gaat nemen bedrijven jonge mensen aan en ontslaan ouderen, in de hoop dat dé innovatie dán wél lukt. Niets is minder waar blijkt uit het artikel in het FD van Irene Schoemakers op 29 april jl. Vers bloed en innoveren is ineffectief. Sterker nog, je slaat gaten in de sociale cohesie van de organisatie door afdelingen plotseling te sluiten of ouderen te vervangen.

Beweging in een robuuste organisatie

Hoe creëer je vernieuwing in een robuuste organisatie waarin structuren en processen in beton zijn gegoten en waar binnen op een vaste eenduidige manier gewerkt wordt. Vaak al jarenlang. Mensen zijn gewend op een bepaalde manier te werken en te denken. Binnen de lijntjes wel te verstaan. Hoe krijg je zo’n organisatie in beweging? Het lijkt makkelijker om afdelingen op te doeken, mensen te ontslaan en vers bloed aan te nemen.

Sociale cohesie

Ga even mee terug in de tijd. Je kent het wel, je eigen ervaringen op de basis/middelbare school of die van één van je kinderen. Een groep van 30 jongens en meisjes. Bij de ene leerkracht is het echt onveilig en kan een kind bijna niet leren, bij de volgende leerkracht (in dezelfde groep) is er rust, interactie, samenhang en wordt er creatief aan allerlei nuttige projecten gewerkt met grootse inzichten. Door nieuwe kinderen van buitenaf in te laten stromen en andere over te hevelen naar een andere groep/school, verandert er niet wezenlijk iets in de oude groep. Sterker nog: doordat de sociale cohesie eruit gehaald wordt raken kinderen ontheemd. Het ‘oude leiderschap’ blijft.

Van medewerkers naar mededenkers

Zo is het ook in het bedrijfsleven, het onderwijs en in de zorg. Daar waar je verwacht dat de groep het moet oplossen zonder ze te faciliteren en zonder zelf eigen regie te kunnen voeren, is het dweilen met de kraan open. De teamleiders, regiomanagers , directieleden moeten volgens Irene Schoemakers aan de bak met hun eigen leiderschap. Dan leren en ervaren ze waar het werkelijk over gaat, en leren ze om medewerkers te betrekken bij vernieuwingen. Medewerkers worden mededenkers ipv mensen waar je toevallig mee werkt. Dan wordt er samen gebouwd aan innovatie omdat creatieve processen loskomen. Er ontstaat innovatie tussen de oren omdat iedereen het belang ziet. Dat is werken aan een nieuwe mindset. Dit zorgt ervoor dat veranderen een vast onderdeel van de organisatie wordt en dat innoveren een habbit in plaats van een opdracht wordt. In zo’n organisatie versterk je structuren ipv procedures en processen. Het slaan van “gaten” is dan ook niet nodig als het om innovatie gaat.

Een paar tips

wees oprecht in visie en missie voor de organisatie. En zorg dat iedereen zijn eigen visie en missie heeft zodat je elkaar goed kunt ondersteunen/aanspreken. En vermijd prikkels en routines die innovatie tegenwerken. Weet wat je wil en deel dit. Laat ruimte voor aanvullingen en ideeën van mededenkers.

Meer weten?

Meer weten? Neem contact met ons op. Wij drinken graag een kop koffie met u. Wij creëren samen met u innovatie in uw huidige teams. 06-23971474 of info@vitaalaanhetwerk.nl