Coaching van medewerkers. Verplichte kost?

22 maart 2017
Coaching van medewerkers. Verplichte kost?

In veel organisaties behoor je tot de zogenaamde ‘kneuzen’, als je een coach of therapeut nodig hebt om op het juiste spoor te blijven. Ok, als je in een burnout terecht komt, langdurig ziek bent of de voortekenen vertoont die geld gaan kosten, is de keuze voor preventie beter (goedkoper) dan genezen….

Bedrijfleven versus andere sectoren

Wist u dat er in de top van veel bedrijven maar ook in de politiek, coaches ‘verplicht’ zijn? Dat er soms zelfs meegekeken wordt naar voeding en beweging? En niet bepaald omdat er in die top ‘kneuzen’ rondlopen. Uitgangspunt is dat er veel van de professionals gevraagd wordt en dat deze ondersteunt/gefaciliteerd wordt om te excelleren en te blijven excelleren. Dat is niet alleen werk gerelateerd. Juist de balans tussen werk en privé wordt met regelmaat bekeken op cognitief, emotioneel en fysiek niveau. Als professionals bijvoorbeeld weinig eigen verantwoordelijkheid nemen, veel ongezonde voeding eten en dranken tot zich nemen, nauwelijks bewegen en een hoge werkdruk hebben, dan is het wachten op uitval. Kijkend naar belangrijke beroepsgroepen als zorg, onderwijs en welzijn, is de toegang naar een coach bedoelt voor zgn. ‘kneuzen’. En dat terwijl deze beroepsgroepen voor onze kinderen, onze dierbaren of onszelf van groot belang zijn. Onze stelling is dat, laagdrempelige toegang tot coaches en personal trainers bedrijven ondersteunt om vitaal en duurzaam te groeien met een hoge mate van werkplezier en passie bij medewerkers. Gevolg: het behalen van ambitieuze doelstellingen van een afdeling of bedrijf. Meer weten? Neem contact met ons op. Wij creëren samen met u duurzame inzetbaarheid. Wij drinken graag een kop koffie met u.