Re-integratiebureau

Re-integratiebureau Vitaalaanhetwerk wil bij ziekteverzuim uw werknemers op een snelle en duurzame manier vitaliseren, zodat zij snel weer aan het werk kunnen. Werknemers zijn het belangrijkste onderdeel van uw bedrijf en het is essentieel dat zij gezond en vitaal zijn. Wanneer zij ziek worden, helpen wij als re-integratiebureau hen er weer bovenop.

Re-integratie

Re-integratieprogramma

Bij Vitaalaanhetwerk hebben we een speciaal re-integratieprogramma ontwikkeld waarmee we uw zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk helpen. Met dit programma wordt uw medewerker tien weken lang op emotioneel, fysiek en metaal vlak behandeld door middel van coaching, ontspanning en beweging.

Re-integratie in het 1e en 2e spoor

Bij ons re-integratiebureau kunnen zieke medewerkers zowel in het 1e spoor als het 2e spoor re-integreren. Re-integratie 1e spoor houdt in dat uw werknemer weer gere-integreerd wordt in uw bedrijf. Bij re-integratie 2e spoor lukt re-integratie in het huidige bedrijf niet meer en is het noodzakelijk dat de werkgever op zoek gaat naar een ander geschikt bedrijf waar de betreffende werknemer aan de slag kan gaan.

Voordelen Vitaalaanhetwerk

Wat zijn de voordelen van Vitaalaanhetwerk voor uw bedrijf? Bij ziekteverzuim zorgt ons re-integratiebureau ervoor dat uw werknemer binnen een periode van 10 weken intensief wordt behandeld, waarna hij of zij weer deels of volledig aan de slag kan. Er wordt door middel van coaching, ontspanning en beweging geprobeerd het probleem op verschillende manieren aan te pakken waardoor uw werknemer uiteindelijk weer gezond en ontspannen aan het werk kan.