Onze aanpak

analyse

STAP 1 ANALYSE: de analyse bestaat uit een intake met ondersteuning van diagnostische tools. Met de belangrijkste stakeholders in de organisatie (opdrachtgevers, management en medewerkers) wordt een quick scan of een uitgebreide scan ingezet met als resultaat een nulmeting en advies. Deze worden gerapporteerd en besproken met de opdrachtgever. Het voordeel van deze fase is dat vitaliteit in alle geledingen van de organisatie laagdrempelig en bespreekbaar wordt.

Diagnostische tools die wij kunnen inzetten zijn de (semi-) gestructureerd vitaliteitsinterviews. Daarnaast gebruiken wij een online vitaliteitsmonitor, waarin wij de werksituatie onder de loep nemen. De onderwerpen die centraal staan hebben te maken met vitaliteit, samenwerking met anderen, zelfrealisatie en stresshantering. Optioneel kunnen workshops worden ingezet t.a.v. de 'vitaliteits journey'. Hierbij gaat het om het identificeren van alle fasen in de loopbaan van een medewerker waar een organisatie invloed kan hebben op zijn of haar vitaliteit. De cultuurscan is een tool die de bedrijfscultuur inzichtelijk maakt. Deze laat de invloed zien die deze heeft op de prestaties en hoe die kan worden verbeterd. Door de juiste combinatie van tools in te zetten komen wij tot een goed en gedegen analyse. Afhankelijk van de scan en grootte van de organisatie zal deze fase een tot twee maanden in beslag nemen.

design

STAP 2 DESIGN: Op basis van de conclusies in de analysefase en de ambities van het bedrijf ontwikkelt de projectorganisatie een strategisch plan. Het vitaliteitprogramma moet een wezenlijke bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen. Daardoor is het altijd maatwerk, waarbij we gebruik maken van onze verschillende modules om de medewerkers te vitaliseren.De modules hebben betrekking op thema’s als stressmanagement, leiderschapsprogramma’s, events zoals vitaliteitdagen of de gezondheidsweek, diverse leefstijlprogramma’s, teamtrainingen of individuele assessments zoals de passietest of talenten analyses. Op een leuke, niet dwingende manier gaan we samen met de medewerkers op weg naar een nieuwe bedrijfscultuur.

uitvoeren

STAP 3 UITVOEREN: “Playing Seriously”…..om het programma onder de medewerkers bekend te maken en hen te stimuleren om mee te doen (het moet vooral ook leuk zijn), wordt een interne communicatie-campagne aangeboden. Wij creëren een positieve "vibe" omtrent het thema vitaliteit waardoor betrokkenheid toeneemt.Door dagelijks vragen te stellen, kennis te delen en spelelementen toe te voegen in de campagne krijgen wij 'de community' in beweging. Zo creëren wij een goede mix van ‘learning’ en ‘gaming’, waardoor medewerkers ook intrinsiek gemotiveerd raken om aan programma’s en trainingen deel te nemen. Door regelmatig over vitaliteit te communiceren, zal dit thema geïntegreerd raken in de dagelijks praktijk van uw medewerker. Wij hebben een online platform, waar de campagne kan worden geïnitieerd en geanalyseerd. Zo kan bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers worden gemeten.

Meten

STAP 4 METEN EN BORGEN: In deze laatste fase vergroten wij het lerende vermogen van de organisatie. Door structureel programma’s, interventies en trainingen te evalueren krijgen de medewerkers en het management feedback omtrent de vorderingen en groei.
 Wij hebben een dashboard ontwikkeld, waarbij aan de hand van KPI’s resultaten op team, afdeling- en organisatieniveau kunnen worden gerapporteerd. Elke medewerker kan zijn eigen prestaties, vorderingen en groei bijhouden in zijn persoonlijk omgeving.