Tips stressAwareness

Als het gaat om Stressawareness, het herkennen van de stress signalen, dan maken wij onderscheid in fysieke, mentale, emotionele en gedragssignalen. Heeft een van uw medewerkers meerdere van de onderstaande klachten dan bent u σf nog op tijd, σf is het tijd om vlot in te grijpen. U voorkomt daarmee (langdurige) uitval van uw medewerker.

1. Op fysiek vlak kan het zich uiten in: hoofdpijn - niet aanwijsbare vermoeidheid – hartkloppingen - vage fysieke klachten – rugpijn – nekpijn – duizeligheid en of RSI;
2. Op mentaal vlak uit het zich vaak in: piekeren – vergeetachtigheid – geen overzicht hebben – niet kunnen relativeren en in concentratie problemen;
3. Op emotioneel vlak uit het zich in: huilen – snel emotioneel zijn – woede aanvallen – geen zin hebben – onzekerheid – depressieve gevoelens en angsten;
4. In het gedrag zie je vaak: dat de ander prikkelbaar – teruggetrokken – meer rookt/eet/drinkt – moeite heeft met praten – in de verdediging gaat en geen zin heeft.

Wij begrijpen dat dit zeer globale kenmerken zijn. De mate waarin ze invloed hebben op een persoon is afhankelijk van o.a. persoonskenmerken en van de werk en privι omstandigheden. In de training Stress Awareness gaan wij hier dieper op in.

Meer weten? Neem contact op.